Absolicon: Rapport från verksamheten 2017-08-22

se nyhetsbrev

Eftersom flera aktieägare hört av sig och undrar hur det går, skriver vi nu några rader som en ögonblicksrapport från verksamheten. Nyhetsbrev skickar vi normalt vid kvartalsrapport.

Planering av leveransen till Sichuan

Just nu är vi på väg till Kina med ett team på 4 personer för att förbereda för installationen av robotlinan som skall vara klar första kvartalet 2018. Robotarna är beställda och vi förbereder nu de olika delarna i linan. Snart skall vi producera en solfångare var sjätte minut!

I verkstaden tillverkar vi styrskåp med Siemens kontrollsystem och solstyrningar. De skall användas vid de pilotinstallationer i Kina som ingår i beställningen av produktionslinan. Själva solfångarna är redan klara. En del av denna resa är att planera installationen av pilotinstallationerna. Dessa skall sedan användas för att sälja fler solfångarfält produktionslinor i Kina.

Med oss har vi Absolicon magasinet och tekniskt material på kinesiska!

Zero CO2 Factory

I veckan har vi arbetat på ett nytt koncept, Zero CO2 Factory. Inspirationen kommer från mötet med H&M i våras med vd Carl-Johan Persson som berättade att H&M skall bli koldioxidpositiva i hela värdekedjan år 2040 – jodens klimat skall förbättras när man köper en tröja på H&M. Men även av Unilevers mål att bli koldioxid positiva år 2030.

Vi ser att en textilfabrik eller livsmedelsindustri som skall vara koldioxidfri behöver kombinera flera olika energikällor. Vindkraft och solceller för elektricitet och våra solkoncentratorer och biobränslen för värmeförbrukningen. Ett mejeri vi tittar på har 30 GW elförbrukning och 60 GW värmeförbrukning. Denna typ av komplexa kombinationslösningar är en viktig framtida utmaning!

Forskningsmedel från Energimyndigheten

I juli beviljades Absolicon 3,9 MSEK som bidrag till vår solenergiforskning. Vi har redan kört igång arbetet och planerar att ha en industridoktorand på Umeå universitet. Målet är att öka energiutbytet på T160 med 10%. Steg för steg bygger vi upp en organisation som på sikt skall bestå av ett tjugotal personer som arbetar med forskning och utveckling.

Som en del av vårt pågående utvecklingsarbete har vi i Schweiz just nu provning av T160 för industriella applikationer och i Danmark har vi ett litet fält med fyra T160 som testas för fjärrvärmeapplikationer.

Den 29 augusti kommer kvartalsrapporten. Allt utvecklas enligt plan.

Med vänliga hälsningar,

Joakim Byström, vd Absolicon Solar Collector AB


se nyhetsbrev  Further information about Absolicon

Publicerat: 8/23/2017 8:13:43 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se