Tourn International: Månadsrapport Tourn - Juli

Se pressmeddelande

I juli 2017 landade intäkterna på 2,1 msek (0,1 msek juli 2016).

Historiskt sett är juli tillsammans med januari de sämsta månaderna för oss. Under 2017 har vi kunnat prestera bra både i juli och januari månad, i jämförelse med föregående år samma period. Anledningen till ökade intäkter under dessa perioder är att våra intäkter blir allt mer automatiserade och utspridda i olika plattformar och segment. Vi påverkas därför inte lika mycket av mediebranschens rytm. Detta är något vi är nöjda med då det visar på att vår modell fungerar och utvecklas i rätt riktning.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017.


Se pressmeddelande  Further information about Tourn International

Publicerat: 8/24/2017 11:11:54 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se