Compare-IT: Compare-IT har tecknat avtal med hustillverkaren Svenska Husgruppen med varumärkena Faluhus och Forsgrens timmerhusCompare-IT ska löpande leverera smarta hem lösningar och tillhörande tjänster till ytterligare en hustillverkare. Compare-ITs smarta hem lösning ska ingå som standard i alla hus från Svenska Husgruppen. 

Utöver baspaketet, som ingår som standard, har kunden möjlighet att välja till ett större paket. Utifrån husets storlek samt önskad funktionalitet och styrning kan kunden välja mellan totalt 3 olika paket.

Det totala ordervärdet är beroende på vilket paket man väljer samt vilka tillval som önskas av respektive slutkund i form av brand- och rökdetektorer, vattenavstängningsfunktion samt utökat dimmerpaket. Första leverans beräknas ske ca 6-12 månader efter försäljning.

Svenska Husgruppen har lång erfarenhet av att erbjuda energisnåla kvalitetshus byggda av miljövänliga material. 

Inklusive detta avtal har Compare-IT kontrakterat hustillverkare som gemensamt levererar totalt ca 530st hus årligen. Detta motsvarar 4% av den totala marknaden för nybyggnation av småhus. Enligt SCB påbörjades byggnation av 12 950 småhus under föregående år.

För ytterligare information

Kerstin Lindqvist Toms                                              

VD, Compare-IT Nordic AB                                      

Telefon: 0733-190 630                                             

E-post: kerstin@compare-it.se                                 

Jeanette Andersson

Ordförande, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 0733-181 982

E-post: jeanette@compare-it.se 

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för hemautomation, s.k. ”smarta hem”. Compare-IT:s unicitet består främst i att Bolaget utvecklat färdigpaketerade styrsystem för smarta hus och kommersiella fastigheter. Just att de är färdigpaketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har därmed gjort smarta hem-lösningar tillgängliga för allmänheten på ett helt nytt sätt än tidigare. En typisk leverans från Compare-IT till en smart villa ligger på ett produktvärde på mellan 15 TSEK och 30 TSEK samt därtill möjliga tillval.

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindqvist Toms försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017. 


  Further information about Compare-IT

Publicerat: 8/24/2017 3:16:12 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se