AktieTorget: Labtechbolaget Inhalation Sciences Sweden AB noteras på AktieTorget

Se pressmeddelande

Inhalation Sciences [556665-6038] är ett labtechföretag som utvecklar och kommersialiserar laboratorieinstrument för att mäta hur partiklar i inandningsluft påverkar våra lungor och därmed vår hälsa. Inför noteringen kommer Inhalation Sciences att genomföra en nyemission [om 17 MSEK] för att kunna realisera bolagets tillväxtplan.

Inhalation Sciences produkter är sedan 2014 introducerade på marknaden och används idag av ledande aktörer inom såväl läkemedelsutveckling som miljörelaterad forskning. Huvudsyftet med noteringen enligt bolaget är att accelerera utvecklings- och försäljningstakten i verksamheten.

”Vi är nu redo att öka kommersialiseringstakten, bredda användningsområdena och inleda volymproduktion. Genom noteringen nås även ökade möjligheter för institutionellt ägande, ökad kännedom om och genomlysning av såväl bolaget som dess aktie från analytiker och media”, säger Fredrik Sjövall, VD Inhalation Sciences.

Erbjudandet i sammandrag:
Listningskurs: 5 SEK per aktie 
Emissionsvolym: högst 3 400 000 aktier, motsvarande 17 000 000 SEK. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 2 600 000 aktier, motsvarande 13 000 000 SEK.
Värdering: Bolaget värderas pre-money till 26,1 MSEK
Marknadsplats: Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets spridningskrav uppfylls.
Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas att upptas till handel den 28 september under kortnamnet ISAB.

Memorandum samt anmälningssedel finns tillgängligt på Aktietorgets hemsida.

Kontaktuppgifter till bolaget:

Fredrik Sjövall

VD/CEO

Telefon: +46 70 645 08 75

E-post: fredrik.sjovall@inhalation.se

För mer information:

Oskar Wollert,

Noteringschef AktieTorget
Telefon: +46 8 511 68 008
E-post: oskar.wollert@aktietorget.se 


Se pressmeddelande

Publicerat: 8/28/2017 9:49:16 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se