Inhalation Sciences: Inhalation Sciences Sweden AB (publ) har godkänts för notering på Aktietorget

Se pressmeddelande

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) (“ISAB”) har godkänts för notering på Aktietorget förutsatt att lägsta gränsen i bolagets nyemission samt marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Teckningstiden för bolagets nyemission inleds idag och pågår till och med den 13 september 2017. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.inhalation.se ) och Aktietorgets ( www.aktietorget.se ) respektive hemsidor. Första handelsdag på Aktietorget är planerad till den 28 september 2017.

Kort om ISAB

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och säljer laboratorieinstrument för forskning inom inhalation och för mätning av hur partiklar i inandningsluft påverkar vår hälsa. ISAB har ett flertal beviljade patent i EU, USA, Japan och Kina och en bevisad produkt och affärsmodell med intäkter från pilotkunder och Key Opinion Leaders om totalt cirka 25 MSEK under de senaste tre åren. Bolaget står nu inför en fas av ökad försäljning och snabbare tillväxt på en växande marknad med stor potential.

VD Fredrik Sjövall kommenterar

-PreciseInhale®, vår huvudprodukt, bidrar till snabbare utveckling av nya läkemedel inom terapiområden som Astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) där läkemedelsbranschen tävlar om årliga intäkter på över 30 miljarder kronor. Italiens största läkemedelsbolag, Chiesi farmaceutici, har redan skördat framgångar med hjälp av våra instrument och flera ledande akademiska aktörer har valt att investera i PreciseInhale®.

Genom den planerade kapitalanskaffningen räknar vi med att kunna accelerera försäljningstakten och möjliggöra utveckling av ytterligare funktionalitet, t.ex. validering av PreciseInhale® för klinisk användning. Vi ser en stor efterfrågan från företag som genom vår teknologi kan minska risken för att misslyckanden i utvecklingen av nya läkemedel uppdagas först i sen klinisk fas

Noteringsemissionen i sammandrag

-          Teckningstid: 28 augusti – 13 september 2017

-          Teckningskurs: 5 SEK per aktie

-          Emissionsvolym: högst 3 400 000 aktier, motsvarande 17 000 000 SEK. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 2 600 000 aktier, motsvarande 13 000 000 SEK.

-          Värdering (pre-money): Cirka 26,1 MSEK

-          Minsta teckningspost: 1 000 aktier, motsvarande 5 000 SEK.

ISABs aktie är planerad att tas upp för handel på AktieTorget. Första dag för handel är beräknad till den 28 september 2017.

Teckningsåtaganden

ISAB har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om 10,6 MSEK, motsvarande cirka 62 procent av den totala emissionsvolymen.

Memorandum, anmälningssedel och teaser

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser samt anmälningssedel finns tillgängligt på bolagets (www.inhalation.se), Aktietorgets (www.aktietorget.se) och Aqurats (www.aqurat.se/inhalationsciences) respektive hemsidor.

Godkänt för notering

ISAB har godkänts för notering på Aktietorget under förutsättning att bolaget uppnår nyemissionens lägsta gräns om cirka 13,0 MSEK samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Första handelsdag planeras att bli den 28 september 2017.

Investerarträffar 

I samband med nyemissionen kommer ISAB att delta vid fyra informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner:

-          Stockholm, 28 augusti, Investerardagen, Scandic Klara Hotell

-          Stockholm, 29 augusti. Aktiespararna, Cafe Opera

-          Stockholm, 5 september, Aktietorget, Mäster Samuelsgatan 42

-          Stockholm, 11 september, Aktiespararna, Operaterassen

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av nyemissionen.

För frågor om anmälan och teckning:

Aqurat Fondkommission AB

111 22 Stockholm
Tel: 08 - 684 05 800
Fax: 08 – 684 05 801
E-post: info@aqurat.se
www.aqurat.se

För mer information om ISAB, vänligen kontakta:

Fredrik Sjövall, VD 
E-post: fredrik.sjovall@inhalation.se
Telefon: +46 (0)70 64 508 75

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)
Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.


Se pressmeddelande  Further information about Inhalation Sciences

Publicerat: 8/28/2017 10:03:00 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se