Absolicon: Delårsrapport Q2 2017

Läs hela rapporten

Nyckeltal Delårsrapport Q2 2017

Andra kvartalet 2017-04-01 - 2017-06-30

Nettoomsättningen uppgick till: 365 (418) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: - 2 552 (- 1 578) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till: -2,17 (-1,70) SEK

Första halvåret 2017-01-01 - 2017-06-30

Nettoomsättningen uppgick till: 838 (1 081) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: - 4 585 (- 2 400) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till: -3,88 (-2,59) SEK

Kommentar till ekonomiska rapporteringen

Den ekonomiska utvecklingen följer plan. Absolicon är ett utvecklingsbolag där det negativa resultatet återspeglar att bolaget arbetat med affärs- och produkt­utveckling, långsiktiga satsningar som endast till en mindre del har aktiverats.
Legotillverkningen på uppdrag följer plan och inbringar tillsammans med uppdrag och statliga investeringsstöd intäkter vilket ger bolaget viss uthållighet, men utvecklings­verksamheten finansieras i huvudsak med ägarkapital.
Under perioden har vi beställt utrustning till produktionslinan i Sichuan och fått första betalningen. Hela projektet balanseras och resultatförs på 2018.
Ytterligare personal har rekryterats och vi ökar vår kapacitet (och våra kostnader).
Absolicon har genom SEB utfärdat en bankgaranti om 3,2 miljoner RMB (3,85 MSEK) till Heli New Energy efter att de erlagt 5,2 miljoner RMB i förskotts­betalning för tillverkning av produktions­lina med installation i Kina Q1 2018.
Som säkerhet för bankgarantin har Absolicon ställt motsvarande spärrbelopp i RMB.
Se även kommentarer under rubriken Principer för rapportens upprättande


Reflektioner från verksamheten
till Absolicons aktieägare och intressenter

De multinationella bolagen gör imponerande åtaganden för att minska sina koldioxidutsläpp. Både bryggerikoncernen Carlsberg (med nära hundra bryggerier i Europa och Asien) och Unilever (som omsatte €52 miljarder år 2016) som skall eliminera sina koldioxidutsläpp till år 2030.
Även de 15 svenska företagen i Haga-initiativet (bland annat AkzoNobel, McDonalds, Axfood och Coca-Cola Sverige) har antagit samma mål: att vara fossilfria i sina egna verksamheter till 2030.
Åtagandena har inspirerat oss att börja arbeta på två nya koncept – Zero CO2 Factory och Zero CO2 District Heating (fjärrvärme), där vår teknik i kombination med andra energikällor och energilager kan eliminera koldioxidutsläppen.
Energimyndigheten arrangerade i maj en rundresa för Absolicon i Indien som en del av sitt arbete att stärka svensk miljöteknikexport. Jag fick bra insyn i hur företag som eldar olja i sin produktion tänker och hur leverantörerna av ångutrustning resonerar. Indien kan bli en viktig marknad för Absolicon och vårt nästa steg är att fokusera på en indisk region. Men jämfört med Kina har Indien svagare politiska ambitioner på området.
Energimyndigheten har även beslutat att satsa ordentligt på Absolicons forskning och utveckling. I juli beviljade Energimyndigheten 3,9 miljoner kronor till materialforskning och utveckling av nya system för Absolicons koncentrerande solfångare. Det innebär att Absolicon blir ett av Sveriges centrum för solvärmeforskning, ett förtroende som vi ska förvalta väl. Bland annat kommer Absolicon börja ge ut ett nyhetsbrev om vår forskning riktat till solvärmeforskare på engelska och kinesiska. Vi skall bli en global fokuspunkt för forskning om solvärme i industrier och fjärrvärme.

Joakim Byström, vd
Absolicon Solar Collector AB


Läs hela rapporten  Further information about Absolicon

Publicerat: 8/29/2017 11:49:35 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se