Inhalation Sciences: Inhalation Sciences Sweden AB (publ) - Chiesi publicerar positiva resultat av tester med PreciseInhale®.

Läs som pdf

STOCKHOLM, SVERIGE – 30 augusti 2017. I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel visar Chiesi Farmaceutici S.p.A. att PreciseInhale, ISAB:s laboratoriesystem, levererar resultat med bättre precision än alternativa tekniker. Artikeln som är publicerad i Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, visar hur PreciseInhale generar kritiska farmakokinetiska data i tidig preklinisk utvecklingsfas.

Chiesi är en ledande innovatör av nya inhaleringsbara läkemedel. I år till exempel, fick Chiesi godkännande från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) till att genomföra tester på världens första trippelverkande läkemedel mot COPD (kronisk obstruktiv lungsjukdom). Inhalation Sciences (ISAB) levererade laboratoriesystemet PreciseInhale till Chiesi, år 2014.

De prekliniska resultaten är avgörande när nya behandlingsformer tas fram.
–Genom att få rätt svar på kritiska frågor i den prekliniska fasen minimeras riskerna och läkemedelsföretagen kan spara mycket tid och pengar. PreciseInhale är det enda system som på så tidigt stadium kan visa detaljerad data av den här kvalitén. Vi är glada över att Chiesis publikation påvisar den strategiska fördel som PreciseInhale bidrar med, säger Fredrik Sjövall, VD på ISAB.

Titel: Investigation of Lung Pharmacokinetic of the Novel PDE4 Inhibitor CHF6001 in Preclinical Models: Evaluation of the PreciseInhale Technology. Rapporten är skriven av Alessandro Fioni, Valentina Cenacchi, Giandomenico Brogin och Paola Puccini från Chiesi samt Ewa Selg, Fernando Acevedo och Per Gerde från Inhalation Sciences.

Fredrik Sjövall, Vd

fredrik.sjovall@inhalation.se
 +46 (0)70 64 508 75

Om Inhalation Sciences AB (publ.)
Inhalation Sciences Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.

Om Chiesi Farmaceutici S.p.A

Chiesi Farmaceutici är ett globalt, forskningsbaserat läkemedelsföretag med mer än 75 års erfarenhet och med huvudkontor i Parma, Italien. Chiesi forskar, utvecklar och kommersialiserar innovativa läkemedelslösningar baserade på inhalering och medicinska specialiteter. Gruppen har cirka 3 900 medarbetare, av vilka 480 är dedikerade till FoU-projekt. Besök www.chiesi.com för mer information.


Läs som pdf  Further information about Inhalation Sciences

Publicerat: 8/30/2017 1:00:10 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se