Provide IT: Förslag till årsstämma 2017-09-20: Styrelse och revisor.

Se pressmeddelande

2017-09-04

8. Föreslås samma ersättning till styrelsen som föregående räkenskapsår, 2016/2017, dvs 100 000 kronor till styrelseordförande och 60 000 kronor till oberoende styrelseledamot. Styrelseledamöter som även är huvudägare i bolaget erhåller ingen ersättning. Revisionsarvode ska utgå som tidigare enligt godkänd räkning.

9. Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Torvald Thedéen, Jarmo Järvenpää, Bawan Faraj och Peter Klein. Styrelsen föreslår att Sören Maxén, Gothia Revision i Göteborg AB, omväljs som revisor. 

Uppdatering avseende punkt 10
På grund av tekniska skäl av möjligheter kring utdelning måste det föreslagna utdelningsbeloppet på 0,5998 kr per aktie avrundas till 0,60 kr per aktie. Detta motsvarar en utdelning på totalt 4 001.143 kr. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut som tidigare kommunicerat 27 september 2017 med avstämningsdag 22 september 2017. 

För ytterligare information

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)

Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se.

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017.

Om bolaget

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt. 


Se pressmeddelande  Further information about Provide IT

Publicerat: 9/4/2017 2:22:13 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se