Camanio Care: Camanio Care inleder samarbete med Olivia Rehabilitering - förbättrar måltidssituationen inom vården

Document dividerOliviaRehab

Hjälpmedelsföretaget Camanio Care AB (publ) tecknar ett samarbetsavtal med Olivia Rehabilitering. Samarbetet ger nya möjligheter för Olivia Rehabilitering att erbjuda en Måltidsprofil inom ramen för sina rehabiliteringsprogram. 

Rätt mat och aktivering hänger ihop och är extra viktigt för personer som är i behov av rehabilitering. I samarbetet ingår även en utökad användning av äthjälpmedlet Bestic, som är Camanio Cares innovation för en större självständighet vid måltider, samt utveckling av andra tjänster och produkter inom rehabilitering.

Därför erbjuder Olivia Rehabilitering fr.o.m. hösten 2017 en unik måltidsprofil inom rehabiliteringsprogrammen. Genom det multidisciplinära teamet skapas en helhetssyn på måltidssituationen. Teamet består av sjukgymnaster, logoped, arbetsterapeuter och vid behov så samarbetar vi med dietister utifrån sju olika perspektiv på måltiden:

 • Munhälsa
 • Sociala aspekter
 • Ergonomi
 • Självständighet
 • Tilltala alla sinnen
 • Planering och genomförande
 • Nutrition

Måltidsprofilen har utvecklats i samarbete med Camanio Care AB som arbetar med äthjälpmedel och kvalitetsmätningsverktyg för måltidssituationen. Syftet med samarbetet är att skapa en ny standard som kan komma att förändra synen på hur man skall arbeta kring måltidssituationen för personer inom rehabilitering. Förhoppningen är även att personer med risk för undernäring få möjlighet till ett tvärprofessionellt bemötande och stöd. Undernäring är ett stort samhällsproblem i Sverige i dag där så många som 65 % av de hemmaboende äldre löper risk för felnäring[1].

”Att utveckla vård och omsorg är en av våra viktigaste samhällsutmaningar. Vi behöver öka värdigheten inom vården och inte minst när det gäller måltider. Rätt utformad innovativ teknik kan ge en bättre livssituation för äldre och funktionshindrade. Därför är det väldigt glädjande att vi nu tar nästa steg mot framtidens vård och omsorg tillsammans med Olivia Rehabilitering. Nu kan fler bli delaktiga i en välfärdsutveckling där människa och teknik går hand i hand”, säger Catharina Borgenstierna, vd Camanio Care.

”Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda en måltidsprofil inom våra rehabiliteringsprogram. Det kommer att hjälpa dem som har svårigheter i samband med måltiden att få ett helhetsperspektiv på sin unika situation och hur de kan få en positiv måltidsupplevelse trots en funktionsnedsättning”, säger Petter Fielding, vd Olivia Rehabilitering

Avtalet löper över fem år och introduktionen av Måltidsprofilen påbörjas under september 2017.

Undernäring och måltidskvalitet inom omsorgen
Förekomsten av undernäring bland äldre är hög. Siffran på hur hög förekomsten av undernäring är varierar mellan olika undersökningar, t ex rapporterar Guyonnet et al (2015) att 5-30% av hemmaboende äldre är undernärda, vilket ligger väl i linje med andra studier. Man har också kunnat konstatera att antalet undernärda äldre ökar kraftigt och förväntas att fortsätta öka. Undernäring bland äldre utgör redan idag ett stort samhällsproblem, som förväntas att bli ännu större om inte kraftfulla insatser kan sättas in.[2]

För att bidra till med lösningar på situationen har Camanio Care bl.a. utvecklat konceptet Måltidspusslet och ett kvalitetsindex för måltidssituationen på äldreboenden (MQi - Mealtime Quality Index) som ger ett konkret kvalitetsverktyg till verksamhetschefer inom omsorgen. MQi mäter kvaliteten inom måltidssituationen baserat på forskning, erfarenheter och kvalitetsindikatorer. Indexet ger en unik möjlighet att få reda på hur verksamhet ligger till kvalitetsmässigt. Ytterligare en produkt som förbättrar användarens måltid är Bestic – äthjälpmedlet som tillåter individen att själv styra sitt matintag i eget tempo.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Petter Fielding, VD/Verksamhetschef Olivia Rehabilitering
Telefon: 08-522 509 31
E-post: petter@oliviarehabilitering.se

Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care AB
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com 

Om Olivia Rehabilitering
Olivia Rehab startades för drygt 30 år sedan och är auktoriserade av Stockholm läns landsting att bedriva specialiserad rehabilitering inom områdena – neurologi , lymfödem och onkologi. Vi är belägna i Danderyd. Vi har i våra lokaler gym, sjukgymnastik, arbetsterapi, qi-gong och mindfulnessrum. Här arbetar vårt team med sjukgymnaster, arbetsterapeuter, rehab instruktör, logoped, kurator, psykolog, läkare, dietist och sjuksköterska med rehabilitering som du mår bra av och som ger dig ny styrka, teknik och motivation.

Vi erbjuder speciella program för dig som har MS, Parkinson eller ett funktionshinder efter en stroke eller en förvärvad hjärnskada. Har du en ryggmärgsskada eller annat funktionshinder så kan du gå vårt individuella program där vi jobbar mycket med styrka, kondition och teknik. Vi utvecklar också ett center för personer med lymfödem och för dig som har vårdats för en cancersjukdom.

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, augmented reality och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på områdena aktivering, måltid, säkerhet och kommunikation, exempelvis jDome BikeAround, Giraff och Bestic. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Kina, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.


[1] Enligt en undersökning av Albert Westergren, professor i Omvårdnad vid Kristianstad Högskola.

[2] Guyonnet et al, 2015; WHO, 2015; Agarwal et al, 2013


Document dividerOliviaRehab  Further information about Camanio Care

Publicerat: 9/8/2017 10:16:09 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se