Sleepo: Årsredovisning 2016-2017

Årsredovisning 160601-170531 SigneradDocument dividerÅrsredovisning 160601-170531

Styrelsen och verkställande direktör för Sleepo AB (Publ) 556857-0146, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016-06-01 – 2017-05-31.

VD:s kommentar 

Sleepo växer med kunden i fokus

Sleepo lämnar ett händelserikt verksamhetsår bakom sig med mycket att glädjas över. Tillväxtresan fortsätter där omsättningen under räkenskapsåret ökade med 37% mot föregående år och uppgick till 58,1 Mkr (42,5 Mkr). Bolaget har under räkenskapsåret växt snabbare än marknaden och sett till räkenskapsårets andra hälft har bolaget växt markant snabbare än marknaden. Det är en tillväxttrend som även håller i sig efter periodens utgång. 

Grunden till framgångarna under året är ingen enskild stor händelse utan frukten av ett konsekvent och dedikerat arbete med Sleepos kunder i fokus. Viktiga ingredienser som sortiment, hemsida, marknadskommunikation, service och logistik har spelat viktiga roller men det är framförallt engagemanget och passionen bland våra medarbetare som har varit avgörande.

Att vårt förbättringsarbete med kunden i fokus går i rätt riktning kan utläsas av att orderantalet under räkenskapsåret ökade med 66% jämfört med föregående år. Att vi samtidigt har en stabil och växande andel återkommande kunder är ett bra tecken på att vi även lyckas väl i vårt möte med kunderna och att det resulterat i en varaktig relation.

Trots våra framsteg under året finns det mycket kvar att göra och möjligheterna framöver är många. En fortsatt utveckling av Sleepos kunderbjudande i form av produktutbud, erbjudanden, kundvård och distribution kommer vara centralt i att fortsätta attrahera kunder i en större omfattning.

Det finns en central anda på Sleepo att vilja bli bättre vilket är en mycket viktig grund att stå på för att lyckas i dagens marknad där konsumentbeteendet utvecklas snabbt. Fördelarna med näthandeln är konsumenterna redan bekanta med och är anledningen till att de i rask takt förflyttar sig från den fysiska handeln till näthandeln. Här står Sleepo väl positionerat till att fortsätta växa och förvärva marknadsandelar inom möbler och heminredning och där vi känner stor tillförsikt inför framtiden.

Jag vill avslutningsvis passa på att tacka våra fantastiska medarbetare för deras gedigna och passionerade arbete under året. Med vinden i ryggen ser jag fram emot att tillsammans lyfta Sleepo till nya höjder under det kommande året.

Stockholm i september, 2017

Philip Nickolsten, VD

Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat fokus på att hålla marknadens bästa och bredaste sortiment. Bolaget grundades 2011 och den första handelsdagen var i november samma år. Bolaget har vuxit snabbt och erbjuder idag över 10 000 produkter fördelat över 80 varumärken kombinerat med bolagets egna varumärken. Idag har Sleepo cirka 70 olika produktkategorier inom möbler och heminredning, och sortimentet växer kontinuerligt. Bolaget är sedan 2016-01-15 noterat på Aktietorget.


Årsredovisning 160601-170531 SigneradDocument dividerÅrsredovisning 160601-170531  Further information about Sleepo

Publicerat: 9/13/2017 10:00:09 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se