NorInvent: Nyhetsbrev september

Se nyhetsbrev

Dagens nyhetsbrev talar om effekterna av omorganisationen, utvecklingsarbetet och arbetet med att synas. Vi har bl.a. fått minskade fasta kostnader, indikationer på nya kolhydratstrukturer av intresse och uppmärksamhet i en branchtidning.

Hej!

Det är nu lite drygt fyra månader sedan jag tillträdde som VD för NorInvent. Även om det på många vis har varit en händelserik tid för oss har nyhetsflödet efter noteringen i maj begränsats till pressmeddelanden. Dessa kommer av naturliga skäl oregelbundet och med förhållandevis långt mellanrum. Flera av er har därför hört av sig till bolaget och önskat en högre frekvens i kommunikationen. Jag håller med er och det är min ambition att framöver dela med mig av NorInvents vardag, åtminstone en gång i månaden i form av ett nyhetsbrev.

Som ni kanske vet har NorInvent genomgått en omorganisation där vi har gått från att ha egen laboratorieverksamhet till att vara en dynamisk - eller "virtuell" - organisation. Den dynamiska organisationsstrukturen innebär att vi har ett minimalt antal fast anställda och istället driver verksamheten genom outsourcing. Reducering av personalstyrkan genomfördes till stora delar redan i våras och har fortsatt sedan dess. Idag är vi tre deltidsanställda motsvarande totalt ca 1½ tjänst. Detta kommer att reduceras ytterligare. Vi har nu i månadsskiftet flyttat inom Medicon Village, och därigenom minskat lokalyta och reducerat hyreskostnaden med ca 70%. Vi har alltså drastiskt sänkt våra fasta kostnader. Detta innebär också att vi har sålt en del utrustning, både labinstrument och kontorsutrustning. Allt ger mer medel till att bedriva faktiskt utvecklingsarbete.

Vårt utvecklingsarbete med XtriG utförs nu genom en CRO (Contract Research Organisation). Idag är vår samarbetspartner Red Glead Discovery AB. Genom dem har vi nu tillgång till den bredd i instrumentering och kompetens som vårt projekt kräver för att drivas framåt. Som kommunicerats sedan tidigare hoppas vi på att kunna presentera en lyckad Proof of Mechanism studie under hösten. Det arbete som har gjorts under sommaren har också gett indikationer på att det kan finnas nya kolhydratstrukturer som är av intresse för oss. Vi har därför ansökt om, och blivit beviljade, ett verifieringsstöd om 30 000 kr från SWElife för att göra en patentanalys. Jag vill vara tydlig här och poäntera att patentanalysen bara ger oss en vink om det är meningsfullt att vidare utforska dessa nya strukturer. Vi vet inte någonting om vare sig tekniska eller kommersiella hinder och möjligheter som kan finnas. Vi har alltså fortsatt fokus på utvecklingen av XtriG.

Utöver det dagliga administrativa arbetet med NorInvent och att hålla i alla de trådar som finns, jobbar jag med att få oss att synas. Här kan jag nämna att vi för några veckor sedan har blivit presenterade i en artikel i Näringslivs publikation Time to Unite, en branschtidning för Life Science bolag i Medicon Valley (Öresundsregionen). Vi ska också försöka närvara på olika event och träffar för att presentera NorInvent och XtriG. Närmast i tiden ligger Innovation summit on drug delivery som hålls på Medeon i Malmö om drygt två veckor, fredagen den 29:e september.

Jag får tacka för er uppmärksamhet för denna gång och ser fram emot nästa tillfälle att få berätta om vad som händer i bolaget.

Allt gott,

Paul Hasselgren, VD

0760 49 40 90

paul.hasselgren@norinvent.com

NorInvent AB (publ)

Medicon Village

22381 Lund

046 25 66 60

info@norinvent.com


Se nyhetsbrev  Further information about NorInvent

Publicerat: 9/13/2017 1:58:58 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se