AktieTorget: Marknadsmeddelande 233/17 - Information om företrädesemission Spago Nanomedical AB

Läs som pdfDocument dividerSee market notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Sista dag för handel i bolagets aktie (SPAG) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 27 september 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 28 september 2017.

För en (1) befintlig aktie av erhålls två (2) uniträtter. Innehav av tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit för 8,50 sek per unit. En unit består av en (1) aktie och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner (2:3 á 8,50 sek)

Fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden 11 mars 2019 till 22 mars 2019.

Uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 4 oktober 2017 till och med den 16 oktober 2017.

Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 4 oktober 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 4 oktober 2017 till och med den 18 oktober 2017.

Information om uniträtten: 
Kortnamn: SPAG UR
ISIN-kod: SE0010440826 
Orderbok-ID: 144212
CFI: RSXXXX
FISN: SPAG/UR
Första handelsdag: 4 oktober 2017
Sista handelsdag: 16 oktober 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: SPAG BTU
ISIN-kod: SE0010440834 
Orderbok-ID: 144213
CFI: ESXXXX
FISN: SPAG/BTU NV
Handelsperiod: 4 oktober 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 22 september 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 


Läs som pdfDocument dividerSee market notice

Publicerat: 9/22/2017 4:06:11 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se