HQ: Tingsrätten ändrar tidpunkt för meddelande av dom till den 14 december 2017 kl 11.00

Se pressmeddelande

2017-10-05

HQ AB har idag mottagit följande beslut från tingsrätten.

”BESLUT: Ledamöterna i rätten har, med hänvisning till målens stora omfattning och komplexitet, beslutat om ändring av tidpunkten för meddelande av dom. Dom kommer att meddelas genom att den hålls tillgänglig på rättens kansli torsdagen den 14 december 2017 kl 11.00.”

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Sandberg, styrelseordförande, telefon 070-666 10 30

Denna information är sådan information som HQ AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2017.

.


Se pressmeddelande  Further information about HQ

Publicerat: 10/5/2017 3:31:17 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se