Finwire om QuiaPEG Pharmaceuticals: Lucent Oil deltar i QuiaPeg Pharmaceuticals nyemission

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Lucent Oil har som tidigare meddelats tecknat avtal om förvärv av 79,4 procent av aktierna i
QuiaPeg Pharmaceuticals med avsikt att förvärva 100 procent av aktierna i bolaget. Affären genomförs i två steg och nu har det första steget genomförts. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lucent Oil har tecknat och erlagt betalning i en nyemission av nya aktier i QuiaPeg med 2,5 miljoner kronor av totalt 5,0 miljoner kronor. Övriga nya aktier i QuiaPeg har tecknats och betalats av befintliga aktieägare med flera. Emissionen genomförs till en värdering av QuiaPeg om 30 miljoner kronor, vilket innebär att Lucent Oil får en ägarandel på 7,1 procent av QuiaPeg.

I det andra steget i mars 2017 är avsikten att förvärva resterande 92,9 procent av QuiaPeg genom nyemission av högst 18,23 miljoner aktier i Lucent Oil till ett totalt värde om högst 32,5 miljoner kronor. Aktieägare i QuiaPeg med ett innehav om 79,4 procent av aktierna i
har den 29 november 2016 accepterat och förbundit sig att deltaga i apportemissionen.

Nuvarande aktieägare i Lucent Oil kommer efter affären i två steg, givet att hela QuiaPeg förvärvas, att äga 13,25 procent av kapital och röster i Lucent Oil. Det andra steget av affären i mars, kräver godkännande på årsstämman i mars. Aktieägare i Lucent Oil som motsvarar 36,7 procent av aktierna i bolaget har förbundit sig att rösta för affären på årsstämman. QuiaPegs verksamhet kommer att tillföras Lucent Oil efter genomförd apportemission i mars 2017.

Publicerat: 1/10/2017 4:28:31 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se