Finwire om : Initiator Pharma planerar notering på Aktietorget i första kvartalet

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Initiator Pharma har beslutat att genomföra en nyemission med efterföljande notering på Aktietorget under första kvartalet 2017. Fulltecknad nyemission tillför bolaget 20,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet planeras omfatta högst 3,72 miljoner nyemitterade aktier till teckningskursen 5,50 kronor per aktie. Första handelsdag på Aktietorget beräknas bli i mitten av mars, förutsatt att bolaget godkänns för notering. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget.

Läkemedelsbolaget Initiator Pharma är en avknoppning från Saniona och har redan 4.000 aktieägare. Bolagets huvudfokus är läkemedelskandidaten IPED2015 som utgör en ny behandlingsmetod för indikationen erektil dysfunktion, ED.

Publicerat: 1/11/2017 11:10:19 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se