Finwire om : Aktietorget anmäler Interfox Resources till disciplinkommittén

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Prospekteringsbolaget Interfox Resources aktie kommer att att vara fortsatt handelsstoppad. Enligt Aktietorget skulle en återupptagen handel allvarligt riskera att skada investerarnas intressen. Det skriver marknadsplatsen i ett pressmeddelande.

Aktietorget bedömer vidare att bolaget med hänsyn till sin verksamhet, finansiella ställning, kompetens, organisation och ägare inte uppfyller värdepappersmarknadens grundläggande krav på sundhet samt att noteringen riskerar att skada förtroendet för värdepappersmarknaden och Aktietorget. Aktietorget anser även att bolaget inte har förmåga att offentliggöra relevant, korrekt, tydlig och tillräcklig information om förhållanden som kan påverka bilden av bolaget.

Aktietorget kommer mot den bakgrunden att lämna in en anmälan till Aktietorgets disciplinkommitté. Aktietorget anser att ett återupptagande av handeln i bolagets aktie, innan disciplinkommittén fattat beslut i ärendet, riskerar att skada investerarnas intressen samt förtroendet för värdepappersmarknaden och Aktietorget. Ärendet kommer att handläggas enligt ordinarie rutiner och disciplinkommitténs beslut kan förväntas inom 1-2 månader.

Interfox Resources aktie har varit handelsstoppad sedan den 21 november. Handelsstoppet är därmed nu inne på sin åttonde vecka.

Publicerat: 1/11/2017 3:36:33 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se