Finwire om Xtranet: Xtranet rapporterar fortsatt förlust i det fjärde kvartalet men ökad omsättning

Agentur:FWS
Signatur:Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire
Xtranet rapporterar i det fjärde kvartalet återigen en rörelseförlust medan intäkterna steg med drygt 40 procent inklusive förvärv mot samma kvartal året innan.

Omsättningen blev 20,4 miljoner kronor (14,5). Rörelseresultatet uppgick till -6,4 miljoner (0,3). Resultatet efter finansnetto blev -6,5 miljoner kronor (0,3) och efter skatt -5,4 miljoner (0,8).

"Tillväxten har varit kostsam och resultatet i utförda projekt har varit betydligt sämre än kalkylerat, även i årets sista kvartal, vilket sammantaget har genererat stora förluster. Den senaste perioden har i bolaget präglats djupt av kraftiga nedskärningar och andra åtgärder för att stabilisera och rationalisera verksamheten", skriver bolaget i rapporten.

Styrelsen och bolagsledningen uppges ha arbetat med en lång rad åtgärder för en omställning och vändning till stabilt uthållig lönsamhet. Bland åtgärderna ingår kostnadsbesparingar om drygt 8 miljoner kronor på årsbasis, tillsättande av mer seniora tekniker, effektivare hantering av projekt samt skapande av en enklare och rakare bolagsstruktur. Nedskärningar och andra åtgärder beräknas ge full effekt från årets andra kvartal.

Stor energi läggs samtidigt på att öka försäljningen inom Fiber-To-The-Home (FTTH) på en marknad som, baserat på antal förfrågningar och annonserade upphandlingar, bedöms öka även 2017 i enlighet med tidigare använda prognoser.

Likvida medel uppgick till 4,5 miljoner kronor per 31 december.

Publicerat: 2/17/2017 1:56:18 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se