Finwire om New Equity Venture: Robin Vestersten föreslås till ny styrelseordförande i New Equity Venture

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
New Equity Venture har sedan tidigare kallat aktieägarna till extra bolagsstämma den 9 mars i Stockholm.

Bolaget skriver i ett förtydligande att Robin Vestersten som föreslagits till ny styrelseledamot kommer att föreslås bli ny styrelseordförande och därmed ersätta Tomas Du Rietz, enligt ett pressmeddelande.

Stämman föreslås godkänna styrelsens förslag om utdelning av aktier i innehav iApotek till aktieägarna. Syftet med utdelningen är att sprida ägandet som ett led i processen att notera bolaget på lämplig marknadsplats. Villkoren föreslås bli 2:7, innebärande att sju aktier i New Equity Venture ger två aktier i iApotek. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till aktier i avknoppningen är den 9 mars och aktien handlas exklusive rätt den 10 mars. Styrelsen vill ha ett bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 450.000 aktier.

Vidare har New Equity Ventures innehav Ayima beslutat sig för att inleda en noteringsprocess. Målet är att bolaget ska noteras på en lämplig marknadsplats någon gång i mars-april 2017.

Publicerat: 2/17/2017 2:23:42 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se