Finwire om Challenger Mobile: Challenger Mobile tappar rejält med intäkter och ökar förlusten i fjärde kvartalet

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Teknikbolaget Challenger Mobile tappar rejält med intäkter och ökar förlusten i fjärde kvartalet 2016.

Rörelseintäkterna sjönk till 14.000 kronor (408.000) och övriga rörelseintäkter var 5.000 kronor (noll).

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (-0,7). Resultatet efter finansnetto och nettoresultatet uppgick till -1,8 miljoner kronor (-0,8).

Likvida medel var 25.000 kronor (12.000) per den 31 december. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -3,5 miljoner kronor (-3,5) för helåret 2016. Bolaget har aviserat att en nyemission på 11,8 miljoner kronor kommer genomföras i första kvartalet 2017.

"Året avslutades sedan med lanseringen av tjänsten Renna Talk i Oman, vilket gör att bolaget kan börja generera regelbundna intäkter under början av 2017. Tjänsterna behöver självklart lite tid att nå alla på marknaden men vi hoppas på relativt snabb uppbyggnad av anslutna slutkunder under 2017, skriver bolaget i bokslutskommunikén.

Publicerat: 2/17/2017 3:31:02 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se