Finwire om : Inget beslut från disciplinnämnden om Interfox innan teckningsperioden inleds - Aktietorget

Agentur:FWS
Signatur:Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire
Prospekteringsbolaget Interfox Resources, som är handelsstoppat på Aktietorget sedan slutet av november i fjol, är anmält till marknadsplatsens disciplinnämnd och aktien kan inte börja handlas innan nämnden fattat sitt beslut. 

Beslutet, som i det allvarligaste fallet kan bli att aktien avnoteras, kommer inte att kunna lämnas innan teckningsperioden i den förestående företrädesemissionen inleds den 27 februari. Det säger Aktietorgets chef för marknadsövervakning, Christina Ploom, till Finwire på fredagen.

Interfox meddelade i slutet av januari att emissionen om 22,1 miljoner kronor är till 100 procent säkerställd genom garantier.

Övervakningschefen säger att bolaget kan anföra faktumet att emissionen är helt garanterad som ett positivt tecken, men att ärendet i första hand inte gäller finansieringen, utan informationsgivningen. 

Det tar 1-2 månader för disciplinnämnden att fatta sitt beslut i processen, som inleddes den 11 januari. Christina Ploom säger att det tyvärr tar lång tid men att det är viktigt att följa processen då det handlar om att bolaget ska få komma till tals.

- Bolaget ett ansvar i det här i och med att man väljer att lägga den [emissionen] innan beslutet är fattat. Så där blir det väldigt viktigt att informera i memorandumet att det finns en väsentlig osäkerhet, det är ju en stor risk, påpekar hon.

- Så detta är verkligen någonting man måste beakta om man vill teckna sig eller inte i den här emissionen, tillägger hon.

Interfox aktie handlades senast den 18 november i fjol och handelsstoppet har därmed pågått i tre månader nu.

Publicerat: 2/17/2017 4:10:33 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se