Finwire om Cline: Cline Scientific ökade intäkterna i fjärde kvartalet

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Life science-bolaget Cline Scientific redovisar ökade intäkter samtidigt som förlusten ökade i fjärde kvartalet 2016.

Nettoomsättningen steg till 547.000 kronor (354.000) och de totala rörelseintäkterna blev till 551.000 kronor (733.000).

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till -0,5 miljoner kronor (-0,1).

Kassa och bank var på 3,8 miljoner kronor (6,9) per den 31 december. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -2,9 miljoner kronor (-2,7) för helåret 2016.

"Arbetet som utfördes under 2016 lägger grunden för hur vi kommer att lyckas de kommande åren. Cline är nu i en position där en ökad satsning på närvaro i de valda strategiska marknaderna kommer att ge mycket goda resultat. Vi har hittills lyckats att med små medel ta oss ut på en internationell marknad, ökat vår försäljning, knutit ett mycket lovande diagnostikprojekt till oss samt startat uppbyggnaden av ett internationellt nätverk av säljkanaler. Nu vill vi fortsätta på denna linje, vidareutveckla vår produktportfölj genom att anpassa vår teknologi och börja växa på allvar. Vi tror att värdepotentialen i Bolaget är fantastisk och ser fram emot ett nytt spännande år med Cline", kommenterar vd Patrik Sundh i bokslutskommunikén.

Publicerat: 2/17/2017 4:17:32 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se