Finwire om Acosense: Acosense börjar handlas på Aktietorget idag

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Acosense börjar idag den 20 mars att handlas på Aktietorget. Bolaget avslutade den 21 februari sin nyemission inför noteringen. Nyemissionen om 12 miljoner kronor tecknades till 60,8 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad på drygt 500 procent. Acosense tillfördes därmed 11,1 miljoner kronor efter emissionskostnader på 0,9 miljoner kronor. Emissionen tecknades av fler än 2.400 investerare. Teckningskursen var 8,60 kronor per aktie.

Acosense erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper med hjälp av ljud. Instrumenten möjliggör för kunderna att analysera och optimera sina processer, vilket leder till lägre kostnader och minskad energi- och miljöbelastning.

Publicerat: 3/20/2017 8:05:52 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se