Finwire om Phase Holographic: Phase Holographic och Malmö högskola får 2,3 miljoner kronor i bidrag

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Phase Holographic har tillsammans med en grupp av experter från bland annat Malmö högskola nyligen beviljats ett bidrag om 2,3 miljoner kronor från statliga KK-stiftelsen. Projektanslaget syftar till att i nära samarbete med GlycoImaging utveckla förbättrade
metoder för att detektera blodburna cancerceller med benägenhet att metastasera. Det framgår av ett pressmeddelande.

GlycoImaging är ett samarbetsprojekt mellan Phase Holographic, Malmö högskola och
fyra internationella forskningsinstitut. Genom att kombinera bolagets HoloMonitor-teknik med en ny typ av cancermarkörer syftar GlycoImaging till att utveckla mer känsliga metoder, för att kunna upptäcka och diagnostisera cancer på ett tidigare stadium än vad som i dag är möjligt. GlycoImaging finansieras med ett tidigare bidrag om 2,1 miljoner euro från EU-kommissionen.

"Det långsiktiga målet är att utveckla nya och förbättrade kliniska metoder för att diagnostisera cancer. Samma metoder kan med fördel även användas i prekliniska sammanhang. Projekten bidrar därför också med expertis och resurser till att i närtid förbättra och utöka vår nuvarande produktlinje av HoloMonitor-produkter, ämnade för den prekliniska forskningsmarknaden", säger vd Peter Egelberg.

Publicerat: 3/20/2017 8:54:05 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se