Finwire om Yield Life Science: Yield Life Sciences avknoppning Isofol Medical rapporterar fjärde kvartalet

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Isofol Medical rapporterar en nettoomsättning på noll kronor (noll) i fjärde kvartalet 2016.
Övriga rörelseintäkter var 81.000 kronor (74.000). Resultatet före skatt blev -30,5 miljoner kronor (-10,5), motsvarande -972 kronor per aktie (-384). Isofol Medical genomförde i fjärde kvartalet en nyemission på 21 miljoner kronor.

Yield Life Science handlas den 16 mars exklusive rätt till aktier i Isofol Medical. Tio aktier i Yield LIfe Science gav en aktie i Isofol Medical.

Isofol Medical avser nu att genomföra en nyintroduktion på Nasdaq First North Premier.
Yield Life Sciences innehav i Isofol Medical minskade sin ägarandel efter utdelningen till 6,1 procent av bolaget. Isofol Medical kommer genomföra en nyemission i samband med noteringen på First North. Yield Life Science har ingen avsikt att deltaga i denna nyemission, vilket innebär att om nyemissionen tecknas fullt ut minskar ägarandelen till 3 procent.

Publicerat: 3/20/2017 8:58:38 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se