Finwire om Rootfruit: Rootfruit tillförs 132.000 kronor från utnyttjande av teckningsoptioner

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Chipstillverkaren Rootfruit tillförs 132.000 kronor från utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna aktier. Det är 30.000 optioner utgivna 2014 med en teckningskurs på 4,40 kronor per aktie som utnyttjas. Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter teckningen finns inga optioner kvar att utnyttjas. Det är styrelseledamot Björn Zelander och ledande befattningshavare Hanna Åhsberg och Fredrik Reling som via optionslösen tecknat aktierna. Bolaget har därefter 6,15 miljoner aktier utestående.

Publicerat: 3/20/2017 10:27:58 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se