Finwire om Acosense: Teknisk chef vänder på steken och nettoökar innehavet i Acosense

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Acosense hade idag den 20 mars premiär för sin notering på Aktietorget där teckningskursen var 8,60 kronor per aktie.

Bolagets tekniske chef Johannes Kocher var flitig att handla med aktien på premiärdagen.
Först sålde han i två omgångar totalt 2.000 aktier till en snittkurs på 11,65 kronor per aktie, för att därefter vända på steken och köpa 2.300 aktier till kursen 10 kronor per aktie. Sammanfattningsvis en nettoökning med 300 aktier till en lägre snittkurs. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Publicerat: 3/20/2017 2:57:59 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se