Finwire om HomeMaid: HomeMaid håller årsstämma den 23 maj, omval av styrelsen och utdelning om 1,05 kronor per aktie

Agentur:FWS
Signatur:Rikard Jansson
rikard.jansson@finwire.com
Nyhetsbyrån FinWire, @FinWire
HomeMaids nomineringskommitté föreslår omval av ledamöterna Mats Claesson, Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius, Eva-Karin Dahl och Ingrid Nordlund.

Styrelsen föreslår att av dela ut 19,2 miljoner kronor av de fria vinstmedlen på 59,8 miljoner kronor. Utdelningen motsvarar 1,05 kronor per aktie.

HomeMaids årsstämma hålls den 23 maj i företagets lokaler i Halmstad. Av kallelsen framgår även att styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om ett sedvanligt nyemissionsbemyndigande.

Publicerat: 4/21/2017 8:14:28 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se