Finwire om Jojka: Jojka fördubblade omsättningen och minskade förlusten

Agentur:FWS
Signatur:newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Tech-bolaget Jojka redovisar ökad omsättning under första kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre rörelseresultat.

Omsättningen uppgick till 3,1 miljoner kronor (1,4). En ökning med 121 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev -0,1 miljoner kronor (-0,4). Resultatet efter skatt blev -0,1 miljoner kronor (-0,4).

"Min ambition är att Jojka fortsätter att utvecklas på de sätt som vi har gjort de sista 6-9 månaderna, då blir 2017 ett bra år för alla aktieägare", skriver vd Rutger Lindquist i delårsrapporten.

Han skriver vidare att kvartalet varit bättre än prognostiserat.

"Det är lätt att bli otålig när det gäller kortsiktiga resultat men vi följer den plan vi lagt och kommer fortsätta bygga Jojka till att bli ett stabilt kassaflödesbolag med stark underliggande tillväxt. Under första kvartalet 2017 har verksamheten levererat långt över bolagets egna förväntningar", skriver Jojka-chefen.[Tabell 1]

Publicerat: 4/21/2017 9:05:32 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se