Finwire om WntResearch: WntResearchs forskningschef publicerar vetenskaplig artikel

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Forskningsbolaget WntResearchs forskningschef, professor Tommy Andersson, har tillsammans med sin forskargrupp vid Lunds universitet publicerat en vetenskaplig artikel i tidskriften Oncotarget. I artikeln beskrivs fördjupad kunskap om hur Wnt5a-signalering motverkar bröstcancercellers rörelse och spridning. Det framgår av ett pressmeddelande.

I de försök som genomförts resulterar Wnt5a-signalering i en normalisering av tumörcellernas metabolism, från att vara laktatbildande till att bli icke-laktatbildande. Denna metabola förändring är en förutsättning för att Wnt5a-signalering skall kunna motverka bröstcancercellernas rörelse- och invasionsförmåga.

Dessutom visar forskarna att WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 kan hämma bröstcancercellers rörelser och invasionsförmåga även i en miljö med hög koncentration av laktat. Detta innebär att Foxy-5 har en terapeutisk potential även om en tumör eller dess omgivande bindväv bildar mycket laktat, vilket ofta är förknippat med aggressiv sjukdom.

Publicerat: 4/21/2017 9:10:33 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se