Finwire om PExA: PExA:s förstudie utvecklas enligt plan

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Medicinteknikbolaget PExA, som säljer ett forskningsinstrument vilket möjliggör att man via utandningsluft kan detektera potentiella biomarkörer för luftvägssjukdomar, lämnar en lägesrapport om sin förstudie. Det framgår av ett nyhetsbrev.

Den pågående förstudien som finansierats med medel från EU:s Horizon 2020 utvecklas enligt plan och är nu i slutfasen. Rapporten över studien beräknas kunna lämnas in till Europeiska kommissionen i slutet av andra kvartalet. En godkänd förstudie öppnar för en ansökan om ett mer omfattande fas 2-program.

Bolaget meddelar också att PExA 2.0 instrumentet har levererats till den amerikanska federala myndighet som tidigare köpt instrumentet. Bolaget har även genomfört besök hos ledande forskargrupper, potentiella nya kunder, i Europa. Bolaget har även besökt University Medical Center i Groningen, som sedan tidigare införskaffat PExA 2.0, där forskarna från andra center fick en fördjupad inblick i hur instrumentet används.

"Feedbacken vi fått från våra första kunder hittills är positiv och mätningar har påbörjats vid samtliga center i Holland och Sverige", skriver PExA.

Bolaget kommer dela på mötet "The Future of Critical Care - a Brainstorming Meeting", som äger rum i mitten av maj. Bolaget planerar även att arrangera ett satellitmöte i anslutning till ERS International Congress, världens största lungkonferens, som äger rum i Milano i september 2017.

Publicerat: 4/21/2017 10:41:46 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se