Finwire om HQ: HQ:s nyemission blev övertecknad

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
HQ, som bedriver skadestånds- och återvinningsmål, meddelar att bolagets nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, tecknades till drygt 130 procent och blev därmed övertecknad.

Nyemissionen tecknades till 94,4 procent medan stöd av teckningsrätter och resterande del tilldelas tecknare utan teckningsrätt. Det innebär att inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk. Bolaget tillförs 15,8 miljoner kronor före emissionskostnader. HQ emitterar 31,77 miljoner nya aktier och har därefter 508,24 miljoner aktier utestående.

Publicerat: 6/19/2017 8:52:57 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se