Finwire om Tourn International: Tourn ingår avtal med Diamond League och IMG Sweden

Agentur:FWS
Signatur:Carl Becht
carl.becht@finwire.se, 079 337 16 90
Nyhetsbyrån Finwire
Tourn har ingått avtal med Diamond League och IMG Sweden där bolaget har erhållit i uppdrag att sköta intäktsgenerering och varumärkesskydd för Diamond Leagues material på Youtube.

Avtalet gäller i ett år, med möjlighet till förlängning. Tourn erhåller en fast samt en rörlig ersättning för arbetet. Avtalets värde är okänt på grund av sekretess och konkurrensmässiga skäl.

Det laddas upp många videos som genererar reklamintäkter som bör tillfalla Diamond League och IMG. Tourns uppgift kommer att vara att se till att alla reklamintäkter som ska tillhöra Diamond League och IMG tillfaller dem.

Publicerat: 6/19/2017 8:59:17 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se