Finwire om Phase Holographic: Phase Holographic rapporterar oförändrade intäkter och förlust i fjärde kvartalet

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Medicinteknikbolaget Phase Holographic redovisar oförändrade intäkter och förlust i fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret som avslutades den 30 april 2017.

Nettoomsättningen var 1,2 miljoner kronor (1,2),.

Rörelseresultatet blev -3,3 miljoner kronor (-3,4). Resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till -3,4 miljoner kronor (-3,4), motsvarande -0,29 kronor per aktie (-0,33).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016/17, i likhet med föregående räkenskapsår.

Bruttomarginalen var 62 procent i fjärde kvartalet, motsvarande cirka 80 procent vid direktförsäljning till kund. Komponenter till HoloMonitor köps nu in i större kvantiteter, vilket gör att bruttomarginalen framöver förväntas uppgå till cirka 60 procent eller högre.

Bolaget har nu säkerställt sin produktkvalitet och leveransförmåga.

Kassa och bank var på 18,5 miljoner kronor (29,6) per den 30 april. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -0,4 miljoner kronor (-1,9) i fjärde kvartalet.


[Tabell 1]

Publicerat: 6/19/2017 9:03:45 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se