Finwire om Enrad: Enrad avvecklar sin VVS-verksamhet, Weland Stål tecknar i nyemissionen

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Enrad har beslutat att genomföra strategiska förändringar och koncentrerar verksamheten på kylaggregat och värmepumpar. Den VVS-verksamhet som bolaget bedrivit sedan några år tillbaka kommer att avvecklas under året varpå tre anställda kommer att sägas upp. En av dessa är Mikael Larsson, en av grundarna till Enrad som haft VVS-verksamheten som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Han kommer lämna bolaget och fortsätta med VVS-installationer i egen regi. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Bakgrunden till förändringen är att Mikael Larsson och bolaget inte kommit överens om det ekonomiska upplägget för en fortsatt gemensam affär. Styrelsen har av den anledning genomfört en fördjupad ekonomisk granskning av VVS-verksamheten och utifrån den en
konsekvensanalys där utgångspunkten var att fortsatt satsa på VVS-verksamheten alternativt avveckla den", skriver Enrad.

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energieffektiva kylaggregat och värmepumpar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.

Bolaget genomför nu en nyemission inför en notering på Aktietorget. Teckningstiden pågår till den 21 juni och aktien ska börjas handlas den 24 juli.

Enrad beklagar att avvecklingen av VVS-verksamheten kommer mitt uppe i bolagets pågående nyemission. VVS-verksamheten är idag olönsam.

Vidare kommer Enrads huvudägare, Weland Stål, att göra ett teckningsåtagande i pågående nyemission på 3,84 miljoner kronor. Det motsvarar 685 000 aktier och innebär att bolaget försvarar sin ägarandel på 34,27 procent.

Publicerat: 6/19/2017 9:22:16 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se