Finwire om Shortcut Media: Shortcut Media förlänger teckningstiden i nyemission med tre dagar

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Filmproduktionsbolaget Shortcut Media förlänger teckningstiden i den pågående nyemissionen med tre dagar till den 22 juni. Orsaken är att bolaget under teckningstiden givit ny information i form av genomförda förvärv och större beställningar. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningstiden startade 31 maj och har idag den 19 juni förlängts till den 22 juni. Bolaget genomför en spridningsemission på 1,51 miljoner aktier till teckningskursen 6,50 kronor per aktie och kan vid fullteckning tillföras högst 9,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Publicerat: 6/19/2017 12:05:36 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se