Finwire om EcoRub: EcoRub har fått avsiktsförklaring med Bracknor undertecknad

Agentur:FWS
Signatur:Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire
Miljöteknikbolaget EcoRub har fått den av styrelsen undertecknade avsiktsförklaringen
med Bracknor Capital returnerad med underteckning av företrädaren för Bracknor Capital. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nästa steg är att godkänna och underteckna själva avtalet. Planen är enligt bolaget att det ska ske inom de närmsta veckorna och avtalet skall sedan presenteras för godkännande på en extra bolagsstämma i augusti.

Den extra bolagsstämman skall också behandla frågan om konvertibler till två styrelseledamöter där de konvertibla lånen skall kunna omvandlas till aktier med en kurs om 0,65 kronor per aktie.

Kallelse till extra bolagsstämma med dessa två ärenden uppges komma inom kort.

Publicerat: 7/14/2017 4:17:02 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se