Finwire om ahaWorld: Aha World kallar till extrastämma för att klubba incitamentsprogram

Agentur:FWS
Signatur:Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire
Spelföretaget Aha World kallar i ett pressmeddelande till extra bolagsstämma den 7 augusti. Skälet är att styrelsen har beslutat att föreslå aktieägarna i Aha World att godkänna ett incitamentsprogram för anställda och ledande befattningshavare.

Incitamentsprogrammet kommer att omfatta tio personer inom bolaget och uppgår till högst 872 517 teckningsoptioner som berättigar till teckning av en aktie vardera. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer vara cirka 4,7 procent av det totala antalet aktier och röster.

Styrelsen uppges vara av uppfattningen att införande av ett incitamentsprogram kommer att vara till fördel för såväl de anställda och ledande befattningshavare som omfattas av programmet som bolagets aktieägare, och att det kommer att underlätta att behålla nyckelpersoner inom bolaget.

Publicerat: 7/17/2017 9:14:26 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se