Finwire om Storytel: Storytels utmanare Bookbeat gör storförlust - ser inte danska marknaden som intressant

Agentur:FWS
Signatur:newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Ljudboksspecialisten Storytels svenska utmanare Bookbeat, som är ägt av Bonnier, gör storförlust för 2016. Det rapportera Boktugg.se.

Omsättningen uppgick till 24,3 miljoner kronor medan resultatet var -61 miljoner. Antalet anställda var 20 stycken vid årsskiftet. En stor del av kostnaderna kommer dock övriga koncernbolag till godo då tjänsten köper av andra Bonnier-bolag.

Bookbeat-chefen Niclas Sandin uppger för Boktugg.se att streamingtjänsten närmar sig en marknadsandel på 20 procent. Företaget växer snabbt både i Sverige och internationellt.

Sandin menar att fokus riktas mot teknik samt tillväxt och planen är inte att bolaget skall göra någon vinst de kommande åren.

På den finska marknaden bedömer Bookbeat-chefen att bolaget har en marknadsandel på 80 procent. Företaget växer även på den brittiska marknaden. Inom kort väntar en expansion till Tyskland.

Den danska marknaden, vilket är en viktigt marknad för Storytel, ses inte som intressant.

Publicerat: 8/11/2017 12:03:17 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se