Finwire om Absolicon: Absolicon är med i konsortium som lämnar in förslag till EU-kommissionen

Agentur:FWS
Signatur:newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Solenergibolaget Absolicon leder ett konsortium som lämnat in ett förslag till EU-kommissionen om hur Europas industri med hjälp av solvärme skall kunna minska sina utsläpp av koldioxid ned till noll.

Konsortiet består av Absolicon och grekiska Saravanos, tre forskningsinstitutioner, SPF i Schweiz, Eurac i Italien och Dr. Jakob i Tyskland samt världens femte största leasingbolag DLL och Världsnaturfonden WWF. Dessutom deltar den schweiziska mejerikoncernen Emmi, enligt ett pressmeddelande.

Förslaget kommer som svar på en utlysning, LCE-2017-12, där EU-kommissionen vill visa på hur man skall förenkla inkoppling av solenergi i industrier och snabb minska användningen av olja och gas i europeisk industri.

Om förslaget antas kommer projektet kunna inledas i maj nästa år. Absolicons andel av budgeten på totalt 8,8 miljoner euro är drygt 2 miljoner euro.

Publicerat: 9/13/2017 7:47:14 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se