Finwire om Botnia Exploration: Botnia Exploration föreslår omvänd split 1:5

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Aktieägarna i guldprospekteringsbolaget Botnia Exploration Holding kallas till extra bolagsstämma den 11 oktober i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om sammanläggning av aktier, omvänd split, med villkor 1:5. Det innebär att fem aktier sammanläggs till en aktie. Styrelsens förslag är föranlett av kraven för upptagandet till handel av bolagets aktier på First North.

Bolagsordningen föreslår därmed ändras till att antalet aktier i bolaget ska vara lägst 20 miljoner och högst 80 miljoner aktier, jämfört med dagens lägst 49 miljoner och högst 196 miljoner aktier.

Publicerat: 9/13/2017 8:35:02 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se