Finwire om Botnia Exploration: Botnia Exploration påbörjar listbytet till First North

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Guldprospekteringsbolaget Botnia Exploration har idag kallat till extra bolagsstämma för att besluta om en omvänd split, sammanläggning av aktier. Det är inledningen på bolagets arbete på listbytet från Aktietorget till Nasdaq First North. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ett av de krav som Nasdaq ställer på bolag noterade på First North är att kursen ska vara minst 50 eurocent eller motsvarande belopp i svenska kronor. Då Botnias nuvarande kurs är lägre än 50 eurocent genomför Botnia en omvänd split för att detta krav ska uppfyllas.

Botnia planerar att inom de närmaste veckorna ha ett så kallat uppstartsmöte med Nasdaq och ambitionen är att då kunna presentera en indikativ tidplan för när handel på Nasdaq First North kan inledas. Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till bolaget.

- Anledningen till att vi har beslutat om ett listbyte är vår positiva utveckling i Vindelgranseleområdet och vikten av att öka exponeringen både mot den nationella och den globala marknaden. Nasdaq är ett internationellt erkänt varumärke och guld har ett stort globalt intresse. Vår långsiktiga ambition är att fortsätta den positiva utvecklingen av Botnia för att i framtiden kunna tas upp på någon av de större börserna och då är det ett naturligt steg att påbörja samarbetet med Nasdaq redan nu, säger Bengt Ljung, vd på Botnia
Exploration.

Publicerat: 9/13/2017 8:39:02 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se