Finwire om Qiiwi Interactive: WeAreQiiwis publicist tar alla marknadsföringskostnader för Backpacker globalt - vd (R)

Agentur:FWS
Signatur:Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire
(Korrigerar sjunde stycket. Qiiwi och MAG delar på spelöverskottet från Backpacker, inte intäkterna)

Spelutvecklingsbolaget WeAreQiiwi Interactive, som genomför en nyemission inför planerad
notering på Aktietorget, kommer inte ta några marknadsföringskostnader av mobilspelet Backpacker som nu står inför en global lansering.

Det säger bolagets vd Erik Dale Rundberg vid en presentation hos Aktietorget på tisdagen.

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har sitt säte i Alingsås.

Qiiwi är mest känd för sin största produktion Backpacker som lanserades under senhösten 2016. Spelet finns idag översatt till engelska, tyska, danska och norska och ska lanseras globalt i samarbete med publicisten MAG Interactive.

"Vi står med en färdig speltitel. Vi tar inte in pengar för att göra klart en titel och arbeta med den några år utan vi har en färdig titel som ska ut och lanseras globalt", understryker Rundberg.

"Med tanke på att vi har MAG som publicist så går det inga marknadsföringskostnader på Qiiwi, utan det sköter MAG fullt ut. Emissionslikviden ska framförallt gå till att skala upp verksamheten och kunna skapa fler titlar", tillägger han.

Bolagen delar sedan på spelöverskottet som speltiteln genererar efter att samtliga intäkter och kostnader relaterat till speltiteln kostnadsförts.

Qiiwi omsatte 3,6 miljoner kronor 2016 och för de sju första månaderna 2017 var intäkterna 4,6 miljoner kronor, en ökning med nästan 100 procent jämfört med samma period i fjol. Ökningen förklaras av lanseringen av Backpacker i Sverige.

Qiiwi-chefen säger att ungefär 90 procent av omsättningsökningen under 2017 kan härledas till lanseringen av Backpacker på den svenska marknaden.

Publicerat: 9/13/2017 9:25:37 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se