Finwire om NorInvent: Norinvent har sänkt sina fasta kostnader drastiskt, fokus på utvecklingen av XtriG

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Life science-bolaget Norinvent har genomfört en omorganisation där bolaget går från att ha en egen laboratorieverksamhet till att vara en virtuell organisation. Bolaget har idag tre deltidsanställda, motsvarande 1,5 heltidstjänster, något som kommer reduceras ytterligare. Norinvent har också flyttat inom Medicon Village och minskat sin lokalyta, vilket reducerat hyreskostnaden med 70 procent. Bolaget har även sålt en del utrustning och sammantaget drastiskt sänkt sina fasta kostnader. Det framgår av ett månadsbrev.

Bolagets utvecklingsarbete med XtriG, utförs genom samarbetspartnern Red Glead Discovery, en CRO, Contract Research Organisation.

"Som kommunicerats sedan tidigare hoppas vi på att kunna presentera en lyckad Proof of Mechanism studie under hösten. Det arbete som har gjorts under sommaren har också gett indikationer på att det kan finnas nya kolhydratstrukturer som är av intresse för oss. Vi har därför ansökt om, och blivit beviljade, ett verifieringsstöd om 30 000 kronor från SWElife för att göra en patentanalys", skriver Norinvents vd Paul Hasselgren.

"Jag vill vara tydlig här och poäntera att patentanalysen bara ger oss en vink om det är meningsfullt att vidare utforska dessa nya strukturer. Vi vet inte någonting om vare sig
tekniska eller kommersiella hinder och möjligheter som kan finnas. Vi har alltså fortsatt fokus på utvecklingen av XtriG", kommenterar Paul Hasselgren.

Publicerat: 9/13/2017 2:07:39 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se