Finwire om HQ: HQ rapporterar en förlust på 0,8 miljoner kronor i tredje kvartalet

Agentur:FWS
Signatur:Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Tidigare finansbolaget HQ, som nu bedriver skadestånds- och återvinningsmål, redovisar en rörelseförlust på -0,8 miljoner kronor i det tredje kvartalet (-11,4).

Resultatet före skatt var -0,8 miljoner kronor (-11,4).

Resultatet efter skatt blev -0,8 miljoner kronor (-11,4).

Likvida medel uppgick till 9,5 miljoner kronor (61).

Bolaget saknar löpande intäkter.

Tingsrättsförhandlingarna i civilmålen är avslutade och dom väntas enligt tingsrättens besked komma den 14 december 2017 klockan 11.00.[Tabell 1]

Publicerat: 10/12/2017 4:53:43 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se