Finwire om PromikBook: PromikBook ökade omsättningen och resultatet i september

Agentur:FWS
Signatur:newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Redovisningsspecialisten PromikBook ökade såväl omsättningen som resultatet under september.

Omsättningen var 526 000 kronor. Exkluderas de aktiverade utvecklingskostnaderna var omsättningen 419 000 kronor, en ökning med 299 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Förlusten var 11 000 kronor, en klar förbättring mot i fjol då förlusten var 547 000 kronor.

Publicerat: 10/12/2017 5:07:04 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se