Finwire om Qiiwi Interactive: WeAreQiiwi rusar 103 procent i premiärhandeln på Aktietorgete

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Spelutvecklingsbolaget WeAreQiiwi Interactive rusar i dagens premiärhandel på Aktietorget. Alingsåsbolaget kallas till vardags för Qiiwi. Bolaget lanserade under gårdagen speltiteln Backpacker globalt på plattformarna App Store för iOS och Google Play för Android.

Bolaget avslutade den 2 oktober teckningstiden i nyemission inför noteringen. Nyemissionen på 13,0 miljoner kronor tecknades till 148 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad på 1 140 procent. Bolaget fick 2 350 nya aktieägare. Qiiwi tillfördes 13,0 miljoner kronor före emissionskostnader på 1,1 miljoner kronor, vilket innebär netto 11,9 miljoner kronor. Teckningskursen var 6,40 kronor per aktie.

Aktien började handlas på 14,15 kronor och har därefter handlas som lägst till 12,20 kronor och som högst till 14,45 kronor. Klockan 09.20 var senast betalt 13 kronor, vilket motsvarar en uppgång på 103 procent jämfört med teckningskursen på 6,40 kronor. Aktier för 7,2 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag. Bolaget har efter nyemissionen 7,35 miljoner aktier utestående, vilket motsvarar ett börsvärde på 96 miljoner kronor räknat på senast betalt.

Publicerat: 10/13/2017 9:23:09 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se