Finwire om ahaWorld: Aha World förlänger ej avsiktsförklaring gällande sydamerikanskt förvärv

Agentur:FWS
Signatur:Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire
Spelföretaget Aha World har meddelat motparten att bolaget ej avser att förlänga den avsiktsförklaring som finns mellan parterna när detta går ut den 31 oktober 2017. Det innebär att en fortsatt dialog efter utgångsdatumet förs på icke-exklusiv basis, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Bolaget meddelade i juli att man valt att förlänga exklusivitetsperioden för den ingångna avsiktsförklaringen med den sydamerikanska sportsbetting-verksamheten till den 31 oktober 2017.

Diskussionerna har förts över lång tid och styrelsen och ledningen i ahaWorld har varit mycket noggranna i sin analys och uppföljning av den sydamerikanska verksamhetens utveckling, heter det. Verksamheten har under processens gång visat en vikande trend, jämfört med de prognoser som gjordes i dialogens inledande skede.

Utöver detta har ahaWorld's styrelse och vd också noggrant följt såväl den politiska som juridiska utvecklingen runt nätspel i Sydamerika, och försökt bedöma risker och möjligheter beträffande olika politiska initiativ och lagförslag som är aktuella i olika länder på kontinenten. Diskussionerna kommer fortsätta men med en längre tidshorisont.

"Vårt ansvar är att skydda våra aktieägares intressen i alla lägen. Vi såg potential initialt och långt in i due diligence-processen, men har under senare del av densamma dragit vissa slutsatser av de riskanalyser vi genomfört, och bedömt att det är bättre att avvakta med att verkställa något just i nuläget. Sydamerika är fortsatt intressant där Bingo är en stor vertikal och dessutom är den legala strukturen likt den europeiska några år tillbaka, dvs oreglerad och med stora variationer. Det finns stora möjligheter då legalisering och struktur kommer närmare och närmare, land för land. Vi bibehåller den goda kontakten med innevarande intressent men avser att även etablera kontakt med andra, vilket möjliggörs av att exklusiviteten frångås", kommenterar vd Krister Bergström.

Publicerat: 10/13/2017 11:32:53 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se