Finwire om Josab: Josab kallar till extra stämma för byte av styrelseledamot

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Aktieägarna i vattenreningsbolaget Josab kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 1 november i Stockholm.

Bolaget har blivit informerat att Sten Johansson ställer sin plats som styrelseledamot till förfogande. Ägare som representerar 36 procent av aktierna i bolaget har meddelat att de föreslår att Per Olof Seman väljs till ny styrelseledamot i hans ställe. Han har tidigare varit vice vd för Sweco International, Mark, Vatten och Miljö samt är styrelsemedlem i Sweacc, Svensk-Östafrikanska handelskammaren. Per Olof Seman har även en doktorexamen inom land- och vattenresursförvaltning från KTH.

Publicerat: 10/13/2017 2:53:17 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se