Finwire om New Equity Venture: New Equity Venture korrigerar köpeskillingen för Ubercreate

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Investeringsbolaget New Equity Venture meddelade den 10 oktober att bolaget under due diligence-processen av Ubercreate upptäckt en viss differens i intäkter, resultat och
betalande kunder gentemot den information bolaget tidigare erhållit från säljarna. Intäkter och resultat var marginellt högre medans antal betalande kunder var lägre, i dagsläget är de cirka 1 300 istället för de 2 000 bolaget fått information om tidigare.

Köpeskillingen har därför korrigerats till 450 000 dollar vid tillträde plus 250 000 dollar vid totalt 2 000 betalande kunder. Den tilläggsköpeskilling som kan uppgå till 200 000 dollar är
oförändrad. Köpeskillingen gäller på skuldfri basis, enligt ett pressmeddelande.

Publicerat: 10/13/2017 3:02:33 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se