Finwire om PromikBook: PromikBook kallar till extra stämma för att godkänna konvertibelemission på 2 miljoner kronor

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Aktieägarna i redovisningsspecialisten PromikBook kallas till extra stämma fredagen den 27 oktober i Göteborg.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman i enlighet med ett styrelsebeslut den 11 oktober beslutar att bolaget ger ut konvertibelt skuldebrev riktad till personer vilka arbetar eller på annat sätt hjälper bolaget och framförallt dotterbolaget Promik Finans med dess utveckling,
försäljning och administration. De pengar som bolaget erhåller i samband med utgivande av konvertibla skuldebrev ska i första hand användas för utveckling av PromikBooks dotterbolag PromikFinans där styrelsen har uppfattningen att detta dotterbolag har mycket goda framtidsutsikter. Genom ett kapitaltillskott ska dotterbolaget Promik Finans expandera kunna kraftfullt.

Bolaget föreslås ge ut konvertibla skuldebrev till ett totalt belopp om 2 miljoner kronor, med en årlig ränta om 8 procent samt konvertering till aktier i bolaget med en konverteringskurs om 29 öre per aktie under tiden 1 oktober 2019 till 30 november 2019. Innehavaren har en rätt att konvertera till aktier men inte en skyldighet. Utspädningen blir 11,33 procent räknat på dagens antal aktier om konvertering av samtliga skuldebrev sker, vilket innebär 6,90 mljoner nya aktier.

Konvertiblerna föreslås tecknas av:
* Oscar Säfström, 1 miljon kronor
* Orres ekonomi och utbildning, 400 000 kronor
* Mikael Eriksson, 250 000 kronor
* Oscar Tjärnberg, 100 000 kronor
* Tomas Ekenman, 50 000 kronor
* Roger Malmgren, 50 000 kronor
* Övriga, 150 000 kronor
Summa, 2 miljoner kronor

Publicerat: 10/13/2017 3:59:25 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se